RETENTIEDAK

MEANDER 30: BUFFEREN EN VERTRAGEN

Een retentiedak zorgt voor zeer hoge waterbuffering en vermindert de piekafvoer van water.

Meander 30 Meander 60 Drossel Extensief Drossel Intensief

Technische specificaties
Oplossing 1: MEANDER 30
Systeemgewicht
90 kg/m2 of 0,9 kN/m2
Dikte systeemopbouw
9cm
Dakhelling
0 - 5° (0 - 9%)
Vegetatievorm
mos-sedum
Waterretentie
55%
Afvoercoëfficiënt
C = 0,01
Wateropslag
ca. 21 - 40 l/m2
Afvoersnelheid
3 l/s x ha
Ecologische waarde
Verzorgingsgraad
Kostenfactor
Oplossingen

1: Vegetatielaag type Pluggen S

 • Optie 1: Pluggen A
 • Optie 2: Spruiten S
 • Optie 3: Matten SM

Afstemmen op (context) substraatlaag

2: Substraatlaag type E/S (60 mm)

Optie: Substraatlaag type E/L (60mm)

 • Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
 • Leverbaar als zwaar- of lichtgewicht variant
 • Samengesteld uit natuurlijke bestanddelen

Controleschacht type Kombi (>100 mm)

 • Ter inspectie van de hemelwaterafvoeren
 • Verhoging mogelijk in stappen van 100mm

3: Filterlaag type 105 (1mm)

 • Voorkomt dichtslibben drainage-bufferlaag
 • Hoog waterdoorlatend vermogen

4: Drainage-bufferlaag type Meander (30mm)

 • Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend vermogen
 • Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder afschot en bij grotere stromingslengtes
 • Sterk vertraagde waterafvoer door unieke lage afvoercoëfficient

5: Bescherm-absorptielaag type RMS 300 (3mm)

 • Beschermt dakbedekking tegen beschadigingen
 • Hoog waterabsorberend vermogen
Terug naar boven